Ngọt - Xin Cho Tôi lời bài hát (lyrics)

[Ngọt - Xin Cho Tôi lời bài hát lyrics]

Xin cho tôi đôi cánh thiên thần
Vì tôi đang mất đi, mất đi tự do
Khi tôi bay, tôi ước mong sao thế gian này
Hòa trong tiếng vỗ tay khi tôi vẫy chào

Xin cho tôi lời chúc tốt lành
Vì tôi đang chết đi, chết đi từng giây
Khi tôi đi, tôi ước tôi nhìn thấy thiên đường
Và người tôi nhớ thương cũng nhìn thấy tôi

Và khi tôi sống xin ban cho tôi cây đàn
Và người bạn tốt xin ban cho tôi người bạn

Phiên dịch cho


Thêm giải thích

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Giải thích