Ngọt - Tìm Người Nhà lời bài hát (lyrics)

[Ngọt - Tìm Người Nhà lời bài hát lyrics]

Đi không mang gì
Cứ thế đi không mang theo gì

Không mang tên không mang giấy tờ
Không ăn tiêu không mang ví tiền
Cứ đi không thưa câu nào
Cứ thế đi không buông câu chào

Không chia ly không nóng giận
Không yêu thương không hối hận

Chân trước, chân sau cứ đi thôi mà
Tới khi một hôm ngoái lại thấy sao nhà xa

Chân trước, chân sau bỏ quên tất cả
Để cho người ta thích thì
Cứ tha về ta thích thì cứ tha về nhà

Cứ đi quên nhau rồi
Cứ thế đi quên bao nhiêu người
Quên anh em quên bố mẹ
Quên cô ta như quên lối về

Mình cứ thế đi quên mang thân hình
Cứ thế đi quên mang thân mình

Quên con tim mang theo thấy thừa
Quên đôi tai gọi không thấy thưa

Chân trước, chân sau cứ đi thôi mà
Tới khi một hôm ngoái lại thấy sao nhà xa

Chân trước, chân sau bỏ quên tất cả
Để cho người ta thích thì
Cứ tha về ta thích thì cứ tha về nhà

Không mang tên, không ăn tiêu
Không chia ly, không thương yêu
Không giấy tờ, không ví tiền
Không u sầu, không iu phiền

Quên anh em, quên ông cha
Quên cô ta, quên không qua
Không mang tim, không mang tai
Đang nơi đâu, đang nơi đâu?
Đang nơi đâu, đang nơi đâu?

Chân trước, chân sau cứ đi thôi mà
Tới khi một hôm ngoái lại thấy sao nhà xa

Chân trước, chân sau bỏ quên tất cả
Để cho người ta thích thì
Cứ tha về ta thích thì cứ tha về nhà

Gói lại làm quà gói xong mở ra
Vứt đi thật xa để tha về nhà

Gói lại làm quà gói xong mở ra
Vứt đi thật xa để tha về nhà

Gói lại làm quà gói xong mở ra
Vứt đi thật xa để tha về

Phiên dịch cho


Thêm giải thích

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Giải thích